ตัวอย่างการตั้งค่า รับและส่ง email ผ่าน Mozilla Thunderbird


Download link:
https://www.thunderbird.net/

Connection security แบบ SSL/TSL

Incoming Server Setting:  

 
Outgoing Sever Setting:    
 


Rating
0 0

There are no comments for now.

to be the first to leave a comment.